Logo EGCN GekozenWeb2

tulpenheaderfoto

Jaarverslag 2014

Er is diverse keren communicatie met de Raad van Beheer geweest in 2013 over de aanvraag van de EGCN om toe te treden als Lid van de Raad van Beheer en over de VFR’s. Deze periode kenmerkt zich door ups and downs. Kortom er is over en weer gedebatteerd, waarna een klacht is ingediend bij de geschillencommissie in november 2013 door de belanghebbende aangesloten verenigingen, met als resultaat weer een en nieuwe aanvraag tot lidmaatschap in maart 2014.

In de zomer van 2014 volgde opnieuw een mogelijkheid tot het indienen van bezwaren door de belanghebbende verenigingen. Hiervan werd gebruik gemaakt door een aantal verenigingen. Tegen deze bezwaren werd verweer gevoerd door de EGCN. Hierop heeft de Raad extern advies ingewonnen. Uiteindelijk met als resultaat dat de EGCN in april 2015 is toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer.

Hans Boelaars
Secretaris EGCN