Logo EGCN GekozenWeb2

tulpenheaderfoto

Algemene Ledenvergadering 30 Juni 2015

 

Agenda

 1. Opening;

 2. Mededelingen en ingekomen stukken;

 3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden d.d. 7 juni 2014, klik hier;

 4. Bestuursverkiezing. Aftredend is: Sylvia van Tatenhoven (penningmeester), zij stelt zich niet opnieuw beschikbaar. Het bestuur stelt in haar plaats mevrouw Karen Wagenaar klik hier voor CV;

 5. Jaarverslag 2014, klik hier;

 6. Verslag Kascommissie;

 7. Rekening en verantwoording 2014, klik hier
  Décharge bestuur;

 8. Benoeming Kascommissie;

 9. Rondvraag;

 10. Sluiting.