Skip to main content

Houden van Honden

Vandaag komen wij samen om elkaar geluk en gezondheid toe te wensen, op deze nieuwjaarsreceptie van actieve hondenmensen Een mooie gelegenheid om toch nog even terug te kijken, wat wij in een kynologisch jaar hebben weten te bereiken.

Een jaar in het teken van Fairfok en gezondheid van de hond, vele meningen en visies van mensen met diverse achtergrond. Maatregelen ondersteund door honden-wereld, wetenschap en politiek, mede om de rashond haar positie te laten behouden bij het Nederlandse publiek.

Want waar koop je eigenlijk een zorgvuldig gefokte pup?
Via marktplaats, lokaal sufferdje, rasvereniging of club?
Zoekt de consument wel goed naar de verschillen?
Of is gemak, snelheid en goedkoop wat ze willen?

Op mijn spreekuur steeds meer Labradoodles en Oost Europese import, het gevolg is tienduizenden jonge pups op transport. Ook volop in beweging, maar anders dan wij bedoelen, invoereisen verscherpen, grenzen controleren en beter toezicht zijn onze doelen.

Ik denk dat er in de afgelopen jaren veel tot stand is gekomen, convenanten, fokgeschiktheid, outcross en richtlijnen om problemen te voorkomen. Met veel liefde en toewijding worden fokdieren getest, om te komen tot een mooi, gezond en sociaal nest.

Maar zullen wij ook in regels nu niet gaan overdrijven,
zodat ook in de toekomst een ieder het beleid wil onderschrijven. Mooi, mooier, mooist waarschuwde ons al bovendien, dat overdrijving naderhand moet worden herzien! 

Alle keurmeesters in Nederland hebben ook een grote rol,
rekening houden met gezondheid en welzijn, keuren volgens protocol. RSI, verplichte nascholing, opleidingen en moeilijke rasexamens, Kunde en kwaliteit is tegenwoordig de tendens.

Dagelijks vele honden op de praktijk, in het weekend in de ring, omgaan met emotie, want je bent bezig met hun lieveling. Want dat is houden van honden, de liefde zit diep, De goede band tussen hond en baas is stereotiep.

Graag wil ik afsluiten met een grote wens,
laten wij deze liefde koesteren en uitdragen aan ieder mens. Onze hobby ligt onder vuur, maar wat is mijn pleidooi, Houden van honden, blijft ook in 2016 hartverwarmend mooi!

Voorgedragen op de Nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer
Januari 2016
Hildeward Hoenderken